Cursussen & Workshops

Bach Bloesem opleiding niveau 1

Officiële cursus Bach Niveau 1 

Dr. Bach geloofde dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen welbevinden. Hij wilde anderen leren om zichzelf te helpen. Hij publiceerde zijn ontdekkingen aangaande de bloesems altijd snel en bleef tot aan zijn dood zijn werk herzien en gaf vele lezingen. Deze overdracht van kennis wordt tot op heden in al zijn eenvoud voortgezet door verschillende Bach trainers, in samenwerking met het Internationale Bach Opleidingscentrum. Hiervoor kun je nu ook bij De Edelstenenzolder terecht. De cursussen zijn officieel erkend door het Bach Centre en na het volgen van een bepaald niveau ontvangt u een certificaat, waarmee u door kunt gaan naar het volgende niveau. Je kunt je kennis ook verdiepen door het volgen van speciale themadagen.

 

Wat wordt er in de cursus behandeld?

De cursus behandelt een breed scala aan onderwerpen; een overzicht van alle 38 Bach remedies, informatie over de Reddingsremedie* of crisis/noodgeval formule*, selectie en toepassing van de Bach remedies in het dagelijkse leven voor jezelf, vrienden, familie en dieren. Het cursusmateriaal omvat een aantal opdrachten. Je maakt gebruik van de boeken en uw eigen levenservaring om deze te maken. Waar nodig krijg je aanvullende tips en worden jouw vragen beantwoordt. 

 

Hoeveel tijd neemt de cursus in beslag?

Na afloop van de cursus (of soms tijdens de cursus) leg je een toets af. Deze wordt binnen 14 dagen beoordeeld. Bij een positieve beoordeling, ontvang je binnen twee maanden van het Bach Centre een certificaat.  We adviseren je om voldoende tijd te nemen om de lesinhoud eigen te maken en deze waar mogelijk in de praktijk toe te passen.

 

Wat is het verschil tussen de mondelinge en de schriftelijke Niveau 1 cursus?

Tijdens de mondelinge 2-daagse Niveau 1 cursus worden alle Bach remedies in de cursustijd behandeld. Daarna hebt je minimaal drie maanden nodig om de Bach remedies te gebruiken en ze zodoende te leren kennen, voordat je Niveau 2 kunt volgen. Tijdens de schriftelijke cursus doe je voldoende persoonlijke ervaring op, zodat je direct na afloop hiervan een Niveau 2 cursus kunt volgen.

 

De data en de voor deze Niveau 1 opleiding zijn:

  • Een driedaagse training op 28 november, 29 november en 5 of 6 december 2021
  • Een tweedaagse training op 21 en 28 februari 2022
  • Een driedaagse training op 17, 18 en 24 april 2022
  • Een tweedaagse training op 24 en 31 augustus 2022
  • Een driedaagse training op 30 en 31 oktober en op 6 november 2022

De kosten voor een tweedaagse training bedragen 225,- voor lesdagen van 10.00 tot 18.00 uur.  De kosten voor een driedaagse training zijn 295,- voor lesdagen van 11.00 tot 17.00 uur.In een driedaagse training is de stof meer verdeeld, zodat deze eenvoudiger kan worden opgenomen. Ook is er meer ruimte voor uitwisseling en vragen over de remedies.

Voor meer informatie over de officieel erkende Bach cursussen, zie

https://cursist.tshealthacademy.nl/cursussen/bach-cursussen